iššovimas

iššovimas
iššovìmas sm. (2) NdŽ, iššóvimas (1) KI25, 1. KI25, NdŽ, iššauti 1: Juos (rankinius granatsvaidžius) sudaro vamzdis, taikiklis, iššovimo mechanizmas, buožė LTEIV190. 2. refl. NdŽ, iššauti 6 (refl.). \ šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; nušovimas; pašovimas; peršovimas; prašovimas; užšovimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • iššovimas — iššovi̇̀mas dkt. Šū̃vis – iššovi̇̀mas iš pneumãtinio ar kitokio šaunamojo giñklo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atšovimas — atšovìmas sm. (2), atšovimas (1) KI116 1. → atšauti 6. ║ Audeklo gabalėliai vienas nuo kito skiriasi ataudų atšovimo tvarka rš. 2. → atšauti 8: Bet ir čia buvo paprastas atšovimas rš. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlydis — ìšlydis sm. (1) 1. fiz. žr. iškrova 3: Elektros išlydis VĮ. Kibirkščių išlydis rš. Elektros išlydžiai aukštesniuose oro sluoksniuose iš karto daug vandens išpiltų rš. 2. šovinių iš šaunamo ginklo išėmimas, iššovimas: (Šaujamo prietaiso) ìšlydis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušovimas — nušovìmas sm. (2) NdŽ, Upn, nušovimas (1) KI25,403, Rtr, KŽ, DūnŽ 1. KI403, KŽ, DūnŽ → nušauti 1: Nuo jos vyro nušovìmo ji nuomarį gavo Skr. Už stirnos nušovìmą baudžiama NdŽ. | refl. KI403, KŽ: Apie nusišovimo priežastį taip pat sklido… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašovimas — pašovìmas sm. (2) NdŽ, pašovimas (1) KI25; LL170 1. NdŽ → pašauti 1: O gal ir už Rulio pašovimą bandys apkaltinti jį J.Paukš. 2. NdŽ → pašauti 3. 3. NdŽ → pašauti 6. 4. NdŽ → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peršovimas — sm. (1) NdŽ, KŽ, peršovìmas (2), peršovimas (1) Rtr, KŽ 1. NdŽ → peršauti 1. 2. NdŽ → peršauti 3: Kiekvieną paršovìmą reikia plūktuvė kaišiot Sdb. 3. NdŽ kišimas duonos į krosnį, kepant iš naujo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prašovimas — prašovìmas sm. (2), prašovimas (1) KI76,116 1. KI116 → prašauti 2. 2. BsPII239 → prašauti 3. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užšovimas — užšovìmas sm. (2) Al → užšauti 5: Priemenė buvo ažušauta su medine velke, bet jam nieko nekliuvo ažušovimas BsPII237. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; nušovimas; pašovimas; peršovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšovimas — įšovìmas sm. (2) NdŽ, įšovimas (1) KI76, KŽ 1. KI76, NdŽ, KŽ → įšauti 1. 2. NdŽ, KŽ → įšauti 4. šovimas; atšovimas; įšovimas; iššovimas; nušovimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • šovimas — šovìmas sm. (2) Š, NdŽ, šovimas (1) K, Rtr, KŽ, šovìmasis (1) → šauti: 1. N, K, RtŽ, KŽ, Ps, Slč, Imb, Plik Po šovìmui i nubėgo vagiai Dglš. Patrankų galai apei mėterį buvo raudoni nu šovimo Šlu. Išgirdo šovìmą Ėr. Bijojau to šovimo Vgr. Kada …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”